Urban-Knowledge is een open platform gewijd aan het samenstellen van een innovatief & effectief systeem van methoden en technieken voor stedelijke analyse en de duurzame ondersteuning van die kennis en expertise in het kennisplatform.Onze doelstellingen:Het Urban-Knowledge platform wil de expertise van de stedelijke professionals versterken en hun leer-en ontwikkelingstrajecten vergemakkelijken door het vergroten van hun kennis en vaardigheden over de toepassing van bestaande en nieuwe stedelijke analysemethoden;

We willen de disseminatie van kennis en expertise vergemakkelijken, de inhoudelijke discussie over methoden van stedelijke analyses en hun toepassingen in concrete casus stimuleren en bevorderen.

Onze visie:Het Urban-Knowledge Platform is een plek waar kennis begrijpelijk, nuttig, bruikbaar en gebruikt wordt.

Wij bevorderen het platform van wegen haar potentieel om effectieve maatschappelijke voordelen en een duurzame benadering van stedelijke planning en beheer te faciliteren, met inbegrip van het volgende:
  • Betere onderzoek faciliteiten: voor stedelijk planning/ontwerp bureaus en stedelijke professionals in algemene zin door de resultaten van gerealiseerde methoden, technieken en case studies zichtbaar te maken.

  • Beter begrip van de (rand)voorwaardelijkheid van fysieke / ruimtelijke factoren: voor het stimuleren van duurzame sociaaleconomische prestaties en waarde creatie van steden en deel gemeenschappen.

Context:
Dit Platform is het resultaat van het RAAK MKB onderzoeksproject "SpininhetWeb, Het Stedenbouwkundige Bureau van de Toekomst". Dit project vond plaats vanuit het Kennis Centrum “de Stad” van de Hogeschool van Amsterdam met bijdrage van het SIA, Stichting Innovatie Alliantie, uit het Nationaal Programma voor Praktijkgericht Onderzoek.

Het project vond plaats in samenwerking met de leden van het Consortium, gevormd door: de BNSP, de Beroepsvereniging van Nederlandse Stembouwkundigen en Planologen: het Kadaster: het Bouwfonds: en de bureaus voor stedenbouw & planning van ‘Soeters van Eldonk’ te Amsterdam en ‘BGSV’ te Rotterdam.
Contacten
Bezoekadres Maak een afspraak
Projectleider Peter G. de Bois
LinkedIn
p.g.de.bois@urban-knowledge.nl
031 6 48151674
Onderzoekers Joris F. Dresen
LinkedIn
j.f.dresen@urban-knowledge.nl
Cunera Smit
LinkedIn
Technische ondersteuning Jo Lahaye
jo@irp.nl
Marcin Koziuk
marcin@irp.nl